Onderstaande actievoorwaarden zijn te downloaden door te klikken op de volgende tekst: Actievoorwaarden Maaslander Ontbijt Op Bed Pakket Facebook En Instagram

 

 1. Algemeen
  • Deze actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Maaslander Ontbijt Op bed Pakket actie (hierna: de “Actie”). De Actie wordt georganiseerd door de Westland Kaasspecialiteiten B.V., gevestigd aan de Zuiderzee 5 (1271 EP) in Huizen (hierna: “Westland”) ter promotie van het merk Maaslander.
 1. Wie kan deelnemen?
  • Deelname aan de Actie staat uitsluitend open voor inwoners van Nederland die ouder zijn dan 18 jaar (“Deelnemers”).
  • Door deelname aan de Actie gaat de deelnemer akkoord met deze Actievoorwaarden.
  • Uitgesloten van deelname aan de Actie zijn alle werknemers en familieleden van werknemers van: Westland, een van haar groepsmaatschappijen, haar hulppersonen en adviseurs, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect betrokken is bij of verbonden is aan de organisatie van de Actie.
 1. Hoe en wanneer kun je deelnemen?
  • De Actie start op 12 augustus 2019 om 9.00 uur en eindigt op 2 september om 09.00 uur (hierna: de “Actieperiode”).
  • Facebook: Gedurende de Actieperiode kunnen Deelnemers in de comments een reactie achterlaten onder de volgende actieposts van Westland op de Maaslander Facebook pagina (https://maaslander.nl/wp-contentwww.facebook.com/Maaslander/
   • “Laat in de comments weten wie jij een ontbijte op bed gunt en maak deze week kans op 1 van de 50 ontbijtpakketten, met unieke Maaslander ontbijtkrat!”
   • “Wil je deze week kans maken op 1 van de 50 heerlijke Ontbijt Op bed Pakketten, inclusief unieke Maaslander ontbijtkrat? Laat dan weten wie een zacht begin van de dag verdient en win!
  • Instagram: Gedurende de Actieperiode kunnen Deelnemers een afbeelding posten in hun Instagram Story met hierop de Maaslander ontbijtgif en de tag: @maaslander_nl.
   • “Stap 1: Maak een foto van je bed”
   • “Stap 2: Zoek de Maaslander gif en plaats ‘m op je bed”
   • “Stap 3: Tag Maaslander in je story en win”
  • Deelname door één Deelnemer op zowel Facebook als Instagram is mogelijk. Per Deelnemer kan echter per platform (Facebook of Instagram) maximaal één reactie worden ingezonden of afbeelding worden geplaatst. Er kan maar één prijs per persoon worden gewonnen (zie artikel 4.6)
  • Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media & Influencer Marketing 2019 na te leven
 1. Prijzen
  • De prijs betreft een Maaslander Ontbijt Op Bed Pakket van ontbijtservice.nl ter waarde van €45,- (hierna: de ”Prijs”).
  • De inhoud van het pakket is als volgt:
   • 1x Unieke Maaslander Ontbijtkrat/tafeltje
   • 1x Maaslander 50+ Jong, 175gr
   • 1x Maaslander 50+ Jong Belegen, 165gr
   • 2x Franse croissant
   • 2x Luxe broodjes
   • 2x Scharrelei
   • 1x verse Jus D’Orange, 500ml
   • 1x Vers fruit
   • 1x Yoghurt
   • 1x Verpakt beschuit van Bolletje
   • 3x Zoet broodbeleg (jam, hagelslag en Pindakaas van de Ruijter)
   • 2x Boter
   • 2x theezakjes van Pickwick
  • Facebook: Onder de facebook deelnemers worden per week 50 pakketten voor een duur van 3 weken (150 pakketten in totaal).
  • Instagram: Onder de Instagram deelnemers worden in totaal over 3 weken 50 pakketten verloot.
  • De aangegeven waarde is indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
  • Uiterlijk 3 september zullen de winnaars van de Actie worden bepaald via een loting, die zal worden verricht door Boomerang Agency B.V.
  • Een Prijs is niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor vervangende prijzen of geld.
  • Westland behoudt zich het recht voor om een gewonnen Prijs te annuleren in geval van overmachtssituaties die uitreiking van de Prijs onverantwoord maken.
  • Er kan maar één Prijs per persoon worden gewonnen. Indien een persoon meerdere keren deelneemt en meerdere Prijzen wint, zal maar één Prijs worden uitgekeerd. De overige gewonnen Prijzen zullen niet aan de betreffende persoon worden toegekend. Hiervoor zal opnieuw een winnaar worden bepaald door onafhankelijke trekking.
 1. Claimen van een Prijs
  • De winnaars zullen na einde van de Actieperiode bekend worden gemaakt via een bericht van Westland onder de winnende reacties op Instagram en Facebook.
  • Na bekendmaking van de winnaars, dienen zij via een privé bericht contact op te nemen met Maaslander (Westland) om te bevestigen dat zij de prijs in ontvangst willen nemen. Zij zullen dan in een privé bericht van Maaslander (Westland) een code ontvangen, waarmee zij een Maaslander Ontbijt Op Bed Pakket kunnen bestellen op www.ontbijtservice.nl/ontbijtactie/maaslander. De verstuurde code is geldig tot en met 31 december 2019. Men dient het pakket voor die tijd te bestellen en te laten bezorgen. Daarna vervalt het recht op het pakket. Het pakket wordt pas verzonden nadat de bestelling is gedaan door de winnaar zelf. Het Maaslander Ontbijt op Bed Pakket wordt geleverd conform de voorwaarden van Ontbijtservice B.V.
  • De winnaar kan het pakket laten bezorgen t/m 31 december 2019. Bezorging na deze datum is niet mogelijk.
  • Bezorging op 25 en 26 december is niet mogelijk.
  • Als een winnaar niet binnen vijf (5) werkdagen contact opneemt, dan vervalt de prijs en wordt een nieuwe winnaar getrokken.
 1. Persoonsgegevens en privacy
  • Om deelname aan de Actie, het trekken van de winnaars en het verstrekken van de Prijs mogelijk te maken, zal Westland bepaalde persoonsgegevens van de Deelnemers en winnaars (laten) verwerken. Westland verwerkt de contactgegevens van het social media account waarmee wordt deelgenomen om de winnaars te bepalen en om contact met hen te kunnen opnemen. Verder dienen de winnaars bij bestelling van het Maaslander Ontbijt Op Bed Pakket hun NAW gegevens, e-mailadres en telefoonnummer door te geven aan Ontbijtservice B.V., zodat de Prijs kan worden opgestuurd en eventueel contact kan worden opgenomen over de bestelling of bezorging hiervan. De Deelnemers garanderen dat alle door hen verstrekte gegevens correct en volledig zijn.
  • Westland (i) zal niet meer persoonsgegevens (doen) verzamelen dan nodig is voor het uitkeren, administreren en analyseren van de Actie en zal de verzamelde persoonsgegevens uitsluitend voor dat doel gebruiken, waaronder tevens valt eventuele verstrekking van die persoonsgegevens aan een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect betrokken is bij of verbonden is aan de organisatie van de Actie en (ii) zal de verzamelde persoonsgegevens niet verspreiden buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij dit is toegestaan op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  • Verzamelde persoonsgegevens van de Deelnemers worden uiterlijk 1 januari 2020 verwijderd, tenzij Deelnemers zelf hebben aangegeven dat zij op de hoogte willen blijven van speciale acties, producten of aanbiedingen van Westland en/of zij hebben aangegeven mailings van Westland te willen ontvangen.
 1. Publiciteit
  • Door mee te doen aan de Actie stemmen Deelnemers er mee in, dat Westland de winnende Deelnemers openbaar maakt via social media.
 1. Aansprakelijkheid
  • Westland, noch Boomerang Agency B.V. kan aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard dan ook, die samenhangt met deelname aan de Actie, waaronder schade veroorzaakt door (i) onjuistheden in de prijsomschrijving(en), (ii) uit de Actie voortvloeiende handelingen, (iii) enige belasting, heffing of andere kosten die prijswinnaars op enig moment verplicht zijn te voldoen in verband met de gewonnen prijs, (iv) (gebreken in) een door haar uit te keren Prijs. Westland verleent geen garanties op de door haar te verstrekken Prijs.
 1. Diversen
  • Westland behoudt zich het recht voor om de Actie zonder nadere aankondiging te beëindigen, dan wel deze Actievoorwaarden zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. De gewijzigde Actievoorwaarden zullen gepubliceerd worden op de Maaslander website (https://maaslander.nl/wp-contentwww.maaslander.nl/).
  • Wanneer Westland fraude bij deelname aan de Actie constateert, dan heeft Westland de discretionaire bevoegdheid om de betreffende Prijs niet uit te keren en de frauderende Deelnemer(s) uit te sluiten van verdere deelname aan de Actie.
  • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
  • In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Westland.
  • Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de Actie worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.
 1. Klachten en contact
  • Klachten over de Actie kunnen schriftelijk worden ingediend bij Westland op het in artikel 1.1 genoemde postadres of door een e-mail te sturen naar ConsumentenService@Westland-Kaas.nl. Binnen vier weken na dagtekening van een klacht reageert Westland daarop.