Deze website wordt gepubliceerd door Westland Kaasspecialiteiten B.V., Zuiderzee 5, 1271 EP Huizen. Verdere gegevens over Westland vind u bij onze contactgegevens elders op de Maaslander- website. De informatie en gegevens over producten, diensten en acties die u op de Maaslander-website vindt gelden alleen voor Nederland.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze website wordt gepubliceerd door Westland Kaasspecialiteiten B.V., Zuiderzee 5, 1271 EP Huizen. Verdere gegevens over Westland vind u bij onze contactgegevens elders op de Maaslander- website. De informatie en gegevens over producten, diensten en acties die u op de Maaslander-website vindt gelden alleen voor Nederland. Deze website is niet gericht tot personen die zich elders bevinden. Op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik of de inhoud van deze site is het Nederlands recht van toepassing en de bevoegde rechter te Amsterdam is exclusief bevoegd om over die kwesties te oordelen. Door het bezoeken van de Maaslander-site accepteert u dat u bent gebonden aan deze disclaimer. Westland Kaasspecialiteiten B.V. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen en correcties in deze site, de op of via deze website opgenomen en verstrekte informatie alsmede de disclaimer aan te brengen of de toegang tot deze site te beëindigen of te beperken.

Door het bezoeken van de Maaslander-site accepteert u dat u bent gebonden aan deze disclaimer. Westland Kaasspecialiteiten B.V. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen en correcties in deze site, de op of via deze website opgenomen en verstrekte informatie alsmede de disclaimer aan te brengen of de toegang tot deze site te beëindigen of te beperken.

Doeleinden persoonsgegevens

ls u Westland Kaasspecialiteiten een e-mail zendt, belt, of een brief stuurt zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om op uw vragen of opmerkingen te reageren. Ook kunt u zich via deze website inschrijven voor het ontvangen van nieuwsbrieven en aan bepaalde acties deelnemen voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens dan zullen gebruiken. Westland Kaasspecialiteiten kan uw persoonsgegevens ook verwerken om aan wettelijke verplichtingen te voldoen of voor statistische doeleinden en analyses om het bedrijf, de producten/ diensten/ acties en/of de website te verbeteren.