Deze website wordt gepubliceerd door Westland Kaasspecialiteiten B.V., Zuiderzee 5, 1271 EP Huizen. Verdere gegevens over Westland vind u bij onze contactgegevens elders op de Maaslander website. De informatie en gegevens over producten, diensten en acties die u op de Maaslander website vindt gelden alleen voor Nederland. Deze website is niet gericht tot personen die zich elders bevinden. Op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik of de inhoud van deze site is het Nederlands recht van toepassing en de bevoegde rechter te Amsterdam is exclusief bevoegd om over die kwesties te oordelen. Door het bezoeken van de Maaslander site accepteert u dat u bent gebonden aan deze disclaimer. Westland Kaasspecialiteiten B.V. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen en correcties in deze site, de op of via deze website opgenomen en verstrekte informatie alsmede de disclaimer aan te brengen of de toegang tot deze site te beëindigen of te beperken.

Aansprakelijkheid

De op of via deze website opgenomen en verstrekte informatie en gegevens zijn uitsluitend informatief van aard. Hoewel bij het opstellen van deze website zorgvuldigheid is betracht, kan Westland Kaasspecialiteiten B.V. niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie en gegevens of het functioneren van de website. Westland Kaasspecialiteiten B.V. is, ongeacht de rechtsgrond waarop verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid wordt gebaseerd, niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor: informatie of gegevens die zijn opgenomen op of verstrekt via de website, het functioneren van de website, virussen die (ondanks controlemaatregelen) op de website voorkomen of websites die met de Maaslander website zijn gelinkt. Alle verweermiddelen (waaronder aansprakelijkheidsuitsluitingen) die aan Westland Kaasspecialiteiten B.V. toekomen worden mede bedongen ten gunste van de huidige, vorige en toekomstige groepsmaatschappijen van Westland Kaasspecialiteiten B.V. en de individuen die voor Westland Kaasspecialiteiten B.V. of een zodanige groepsmaatschappij werken of werkten.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website en de op of via deze website verstrekte informatie en gegevens berusten uitsluitend bij Westland Kaasspecialiteiten B.V. of haar licentiegevers. Westland Kaasspecialiteiten B.V. behoudt zich ter zake al haar rechten voor. Gebruik, distributie of deeplinken naar de website en/of de op of via deze website opgenomen of verstrekte informatie is alleen toegestaan nadat Westland Kaasspecialiteiten B.V. daarvoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft verleend.

Privacy policy / cookie policy

Westland Kaasspecialiteiten B.V. kan deze privacy policy / cookie policy van tijd tot tijd aanpassen (datum laatste aanpassing: [14-08-2012). Via de hyperlink privacy policy / cookie policy op de website kunt u de laatste versie te allen tijde inzien.

Doeleinden persoonsgegevens

Als u Westland Kaasspecialiteiten een e-mail zendt, belt, of een brief stuurt zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om op uw vragen of opmerkingen te reageren. Ook kunt u zich via deze website inschrijven voor het ontvangen van nieuwsbrieven en aan bepaalde acties deelnemen voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens dan zullen gebruiken. Westland Kaasspecialiteiten kan uw persoonsgegevens ook verwerken om aan wettelijke verplichtingen te voldoen of voor statistische doeleinden en analyses om het bedrijf, de producten/diensten/acties en/of de website te verbeteren.

Cookies

Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Dit zijn kleine bestanden die bij een bezoek aan een website op de computer van een gebruiker worden geplaatst. Wij plaatsen cookies die noodzakelijk zijn om de communicatie over het internet uit te voeren, of om een gevraagde dienst te leveren. Deze functionele cookies zijn sessie cookies. Deze zijn tijdelijk en worden verwijderd wanneer u de browser sluit na het bezoek aan de website.

Westland Kaasspecialiteiten maakt ook gebruik van Google Analytics een webanalyse service die wordt aangeboden Google Inc. Hiermee kan het gebruik van onze website worden geanalyseerd bijvoorbeeld om een beeld te krijgen hoe bepaalde acties lopen, hoeveel mensen de website bezoeken en in welke pagina’s van de website men is geïnteresseerd. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld onze website en acties verbeteren. Google Analytics maakt gebruik van cookies.

De verkregen informatie [- waaronder het type browser dat u gebruikt] – wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Klik op de linkjes hieronder om meer te lezen over het privacybeleid van Google, of het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Wij hebben geen invloed op het gebruik van gegevens door Google en/of andere derden.

Daarnaast kunnen cookies worden geplaatst van externe (social media) bedrijven zoals Linkedin, Facebook en Twitter om functionaliteit zoals “promoten/liken” of “delen/sharen” op onze website mogelijk te maken en om te controleren of u bent ingelogd op de betreffende social media site. Hier kunt u de privacyverklaringen lezen van deze bedrijven om te zien waarvoor zij deze gegevens gebruiken.

Wij hebben geen invloed op het gebruik van gegevens door deze bedrijven en/of andere derden.

Op de homepage wordt uw toestemming gevraagd voor het plaatsen van de google analytical cookies. Wij registreren aan de hand van een cookie of u wel of geen toestemming hebt gegeven. U kunt cookies op elk moment verwijderen of plaatsen (en alsnog toestemming intrekken of alsnog toestemming geven).

De meeste browsers kunnen verder zodanig worden ingesteld dat cookies geaccepteerd worden, niet (langer) geaccepteerd worden, of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser en het verwijderen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de ‘Help’-functie (in de toolbar) van de meeste browsers.

Rechten

U heeft het recht Westland Kaasspecialiteiten te verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie dient u te richten aan Westland Kaasspecialiteiten B.V., Afdeling Consumentenservice, antwoordnummer 22, 1270 VB Huizen, of per e-mail: consumentenservice@westland-kaas.nl

Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie door dit verzoek te richten aan (gratis) antwoordnummer 22, 1270 VB Huizen of per e-mail: consumentenservice@westland-kaas.nl

Beveiliging

Westland Kaasspecialiteiten heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over de privacy policy / cookie policy, of de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met:

Westland Kaasspecialiteiten B.V.
Afdeling Consumentenservice
antwoordnummer 22
1270 VB Huizen
consumentenservice@westland-kaas.nl